Federació Balear de Colombicultura

A Palma, en segona convocatòria quan són les 10’30 hores del dia 15 de gener de 2011, reunits en Assemblea General Ordinària d’aquest Federació, els assembleistes que a continuació es detallen: 1 Juan Salmerón López, 2 Antonio Maimó Nicolau, 3 Xesc Ayarte Mesquida, 4 Sebastià Ribot Riutort, 5 José A. Pellicer Noguera, 6 antonio Gil Martín, 7 Poncio Rigo Llompart, 8 Mónica Riudavets Riudavets, 9 Manuel Montiel Taberner, 10 Pedro Morante Barba, 11 Francisco Zarco Hita, 12. Miguel A. Rueda de la Torre, actuant com a secretari José J. Quetglas. Amb la finalitat de traçar les directrius del nostre esport per a la propera temporada tractant els punts que a continuació es detallen i adoptant-se els següents acords:

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Es procedeix a la lectura de l’acta anterior, s’aprova l’acta per unanimitat.

 

2.- Presentació del Balanç de l’any 2010.

Es presenta l’estat de comptes i balanç de l’any 2010 d’aquesta Federació. S’analitza les pèrdues d’aquest exercici i els motius de las mateixes, que obligaran a una retallada de despeses no fitxes i a una pujada dels preus tan de les llicències com de les anelles, així com reducció total de costos dels Campionats. L’assembleista Sebastià Ribot vol fer constar que s’han augmentat enguany les despeses de forma molt significativa. S’aprova per unanimitat el balanç.

 

3.- Presentació del Pressupost per a l’any 2011.

Es presenta el Pressupost per a l’any 2011 d’aquesta Federació als assembleistes. Es fa constar la necessitat de que la liquidació del pressupost executat de l’any 2011, es redueixin al mínim les desviacions sobre el pressupost inicial. S’aprova per unanimitat.

 

4.- Preus llicències i anelles. Taxes Campionats.

Els preus de les llicències des de l’any 2008 no han pujat. En relació a la situació econòmica de la Federació ens veiem obligats a aplicar un increment amb l’objectiu de generar més ingressos i de igualar el preu de les mateixes al de altres federacions semblants i també d’una unificació futura en el preu de les categories adult i jubilat..

S’acorda per unanimitat eliminar la categoria “noves altes” introduïda la temporada passada.

S’han fet diferents propostes de preu de llicències per categoria i la darrera proposta aprovada amb 10 vots a favor i una abstenció és la següent:

         Llicències Any 2011:               50 €   Adults

                                                        40 €   Jubilats

                                                        20 €   Juvenils

En relació als preus de les anelles ens trobam amb la mateixa situació que amb les llicències, es a dir, per la situació econòmica de la Federació ens veiem obligats a aplicar un increment.

S’han fet diferents propostes de preu d’anelles la darrera proposta aprovada amb 10 vots a favor i 2 abstencions és la següent:

         Anelles 2011:                          60 € x /100 unitats

Taxes Campionats de representació estatal: “Trofeu Autonomies. Comunitat Illes Balears”, “Trofeu Illes Balears Campionat de Balears” i “Campionat de Balears de Coloms de Raça, els esmentats campionats hauran de reduir les despeses a cost cero per part de la FBC, al mateix temps s’acordà destinar un percentatge de les inscripcions en concepte de taxes a la FBC. Es presenten dues propostes una del 10% i l’altre del 15%, et sotmet a votació amb el següent resultat: 10 vots a favor del 10% 1 vot a favor del 15% i 1 abstenció. S’acorda destinar el 10% de les inscripcions dels esmentats campionats a la FBC.

 

5.- IX Trofeu Autonomies Comunitat Illes Balears 2011.

Per a l’organització del VIII Trofeu Autonomies Comunitat Illes Balears 2010, hi ha dues sol·licituds: la Societat de S’Estanyol i la de la Societat de “Nuestra Senyora de Portol”. Es sotmet a votació, amb els següents resultats: 6 vots a favor de la Societat de S’Estanyol, 1 vot a favor la de la Societat de “Nuestra Senyora de Portol”, i 5 abstencions.

 

Societat organitzadora                   S’Estanyol

Quotes d’inscripció                           40 € per colom.

Data d’inscripció                               9 de març a les 19’30 hores, en el local social de la Societat.

Acoplament                                     12 de març

Proves de regularitat                         16, 19, 23, 26 i 30 de març.

Final                                               2 d’abril.

 

El dret a participar en el Campionat Estatal de Comunitats Autònomes, s’obtindrà per ordre de regularitat del Campionat.

 

6.- XXVII Trofeu Illes Balears 2011 Campionat de Balears.

Per a l’organització del XXVII Trofeu Illes Balears Campionat de Balears, hi ha dues sol·licituds: la Societat de S’Estanyol i la de la Societat de “Nuestra Senyora de Portol”. Es sotmet a votació, amb els següents resultats: 3 vots a favor de la Societat de S’Estanyol, 4 vot a favor la de la Societat de “Nuestra Senyora de Portol”, i 5 abstencions.

Queda designada Societat organitzadora “Nuestra Senyora de Portol”.. Per poder concursar a l’esmentat Campionat s’ha de presentar el dia del lliurament, el colom sellat, la xapa i ha d’estar registrat en el llibre de la Societat, encara que sense data predeterminada. Es sotmet a votació les quotes d’inscripció per colom, i s’aprova per votació amb 6 vots a favor 70 €, enfront del 1 vots de l’opció de 50 €, i 5 abstencions.

 

Societat organitzadora                               Nuestra Senyora de Portol

Quotes d’inscripció                                        70 € per colom.

Data d’inscripció                                           10 d’abril  en el local social de la Societat de 9 a 13 h.

Prova acoblament obligatòria                         13 d’abril.

Proves puntuables                                        16, 20, 23, 27 i 30 d’abril i 4 de maig.

Final                                                           7 de maig de 2011

 

La quota d’inscripció es podrà realitzar en efectiu en el moment de la inscripció o prèviament ingressant l’import de la inscripció per colom al compte corrent d’aquesta Federació ccc La Caixa 2100-5732-18-0200014569, indicant el nom del colombicultor/a participant i el número de coloms.

Es recorda que s’aplicarà la normativa vigent de la RFEC en tot allò referent a coloms destenyits.

 

7.- XIV Campionat de Balears de Coloms de Raça 2011.

Es recorda que l’any 2010, només es va disputar un dels dos Campionats previstos. Per la organització del Campionat de la temporada 2011, fins el dia de la data no hi ha cap sol·licitud, per la qual cosa la Junta Directiva, una vegada en un futur si rep qualque proposta, analitzarà la seva viabilitat i l’aprovarà si cal. També es recorda que a l’acta de l’assemblea de l’any 2010 que va aprovar per unanimitat que les futures, edicions del Campionats de Coloms de Raça, es desenvolupin entre el mesos de novembre i febrer i sempre abans Campionat Nacional.

 

8.- Desplaçaments interilles i a la península.

Es comenta la normativa de l’any passat així com el imprès per la sol·licitud dels desplaçaments que com a mínim la FBC ha de disposar d’ells, amb 20 dies d’antelació

 

9.- Propostes assembleistes .

 a)        Proposta del delegat d’Eivissa Sr. Pedro Morante en relació al “buchon Balear”.

S’aprova per unanimitat que coincidint amb el curs de Jutge de Races, desenvolupar una reunió per tractar el estandar del “Buchon Balear”

b)        Proposta del delegat d’Eivissa Sr. Pedro Morante en relació al transport al nacional de Raça.

S’acorda que en Sr. Antoni Gil intentarà que s’aprofiti el transport de la seva empresa per incloure aquests animals en un primer desplaçaments d’Eivissa a Mallorca, perquè posteriorment es remetre els coloms de Mallorca a la península.

c)         Proposta del delegat d’Eivissa Sr. Pedro Morante en relació al open “Trofeo de Ibiza de palomas de raza”.

S’aprova per unanimitat que es desenvolupi l’esmentat open.

 

10.- Precs i preguntes.

          Cap.

Si en el termini de deu dies, posterior al lliurament d’aquest document, no s’ha produït cap esmena per part dels assistents, els seus acords es consideraran definitius i vinculants

 

Palma, 15 de gener de 2011

EL PRESIDENT

José Antonio Pellicer Noguera

 

Per a descarregar l'acta fes click aquí: ACTA2011Assemblea15-01-11.pdf

 

Actualizada la última vez por FBC 25 Ene 2011.

© 2024   Creado por FBC.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio